Strona domowaDo��cz do nas!
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego

(proszę wypełnić wszystkie pola)


Dane zgłaszającego rodzica lub opiekuna prawnego - dane personalne

Dane dziecka - uczestnika zajęć
Data urodzenia
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademie Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego, w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach, w których Akademia Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego uczestniczy i organizuje. Moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Akademię Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych. Pozsiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego pokrywania kosztów udziału mojego dziecka w szkoleniu sportowym zgodnie z regulaminem Akademii Piłkarza, w podanej przed rozpoczęciem każdego miesiąca wysokości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego jedynie do celów statystycznych Akademii Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego, a także wizerunku (w tym zdejęcia, nagrania wideo, etc.) podopiecznego do celów marketingowych Akademii Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez Akademię Piłkarza Grzegorza Piłkarza oraz do przesyłania mi informacji o nowych ofertach lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997

Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej